Programkomitée

Bærum Venstre ønsker kandidater til programkomitéen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I forbindelse med kommunevalget i 2011 skal Bærum Venstre utarbeide et valgprogram. I følge vedtektene våre skal styret i Bærum Venstre å nedsette en komitée som skal utarbeide et forslag til program. Programmet skal vedtas endelig av et medlemsmøte. Programarbeidet er en gyllen mulighet til å være med på å forme vår politkk den neste kommunevalgperioden. Dersom du er interessert i å delta i programarbeidet ber vi deg informere Ketil Jørstad om dette innen tirsdag 11 mai.
Styret skal nedsette programkomiteen på styremøte samme dag.

Til orientering finner du programmet for perioden 2007-2011 her:https://www.venstre.no/akershus/baerum/artikkel/3371/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**