Råde Venstre ønsker kommunesammenslåing

Råde Venstre mener at nå er det på tide at lokalpolitikerne setter tilside personlige egeninteresser, gjør hva som er riktig for kommunenes innbyggeres felles beste og slår sammen de små kommunene i distriktet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Moss Avis har de siste ukene satt fokus på en kommunesammenslåing bestående av de seks kommunene i Mossedistriktet. Den anerkjente stiftelsen Telemarkforskning har beregnet at en slik sammenslåing vil resultere i ekstra overføringer fra staten på rundt 350 millioner kroner over en 15 års periode.

Råde Venstre er ikke så opptatte av disse ekstra overføringene, men heller av hvilke fordeler en kommunesammenslåing vil gi Rådes innbyggere: Kommunen vil spare store penger blant annet på samordnet administrasjon; Det vil bli en teknisk etat i stedet for en i hver av de nåværende kommunene, en rådmannsstab i stedet for en i hver, en sykehjemsadministrasjon i stedet for en hver, osv. Vi tror det er fullt mulig å spare 20 millioner i året for nåværende Råde kommune alene. 20 millioner kroner tilsvarer 10% av dagens lønnskostnader i Råde kommune og dette beløpet alene representerer 2x inntektene fra eiendomsskatten som Ap/Sp/Krf innførte i Råde ved nyttår.

Det er 475 kommuner i Norge med en gjennomsnittsstørrelse på under 10.0000. Alle de store norske politiske partiene, unntatt SP, er for kommunesammenslåing. Når SP ikke lengre sitter i regjering vil vi sannsynligvis få mer eller mindre tvungen sammenslåing av disse småkommunene. Vi mener det er bedre å være i forkant, og selv velge kommunepartnere.

I utgangspunktet ville vi i Råde Venstre ha en landbrukskommune bestående av Råde, Rygge, Våler, gamle Onsøy og deler av gamle Tune. Dette fordi disse kommunene og kommunedelene ville utfylle hverandre og være så like at det ville bli en enkel overgang fra fem kommuner til en. Vi ser at det blir vanskelig å få delene fra Sarpsborg og Fredrikstad kommuner ut av deres nåværende kommuner og anser det som mer realistisk å slå sammen Råde, Rygge og Våler kommuner.

De tre Vansjøkommunene har mye til felles, har god beliggenhet i forhold til hverandre og gode veiforbindelser. Et viktig poeng er altså at dersom vi er før var og setter kommunesammenslåing på dagsordenen før det blir tvangssammenslåing, slipper kommunene prospektet av å bli dominert av en stor bykommune.

Med Råde, Rygge og Våler sammenslått vil vi få en kommune med over 25.000 innbyggere – en fornuftig kommunestørrelse som vil resultere i færre inhabilitetsproblemer, forbedrede kunnskapsmiljøer og forenkle rekruttere kompetente folk til kommunen. Videre vil dette muliggjøre et bedre servicetilbud til innbyggerne fordi hvert enkelt fagmiljø vil bli styrket når tre små miljøer blir slått sammen til et større.

Christian Holstad Lilleng
Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**