Nominasjonsarbeidet er i gang

Nominasjonsnemnda i Møre og Romsdal Venstre er i gang med arbeidet med med forslag til liste ved fylkestingstingsvalget i 2011. Lokallagene oppfordres til å sende inn forslag til kandidater, sier leder i nominasjonsnemnda Frits Inge Godø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Nominasosjonsnemnda vil også orientere om arbeidet på representantskapmøtet 29. mai.

Følgende brev er sendt ut til lokallaga, Unge Venstre og Venstrekvinnelaget.

Nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Venstre
V/Frits Inge Godø
Postboks 58,
6476 Midsund
Tlf: 41433332
Epost: [email protected]
Epost: [email protected]

Til lokallaga
VK
UV

Nominasjonsarbeidet — forslag på kandidatar

Nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Venstre har starta sitt arbeid og ber no lokallaga, VK og UV og kome med forslag på inntil 10 kandidatar til fylkestingslista for 2011. Ta med to frå eige lokallag som er villige til å stå på lista.

Nominasjonskomiteen ønskjer tilbakemelding innan 5. juni. Bruk gjerne epost.

Komiteen tek deretter sikte på å kome tilbake til lokallaga i august med ei oversikt over svara frå aktuelle kandidatar. Lokallaga får då til oppgåve å prioritere inntil 10 kandidatar utifrå svara som komiteen får. (Svarfrist 4. september). Komiteen har planar om å presentere ei forslag til fylkestingsliste i midten av september 2010.

NB! Legg ved den siste oppdaterte epostlista til lokallagsleiaren.

Midsund, 3. mai 2010

Frits Inge Godø
Leiar i nominasjonsnemnda

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**