Ingen byregjering i Frogn

I en kommunerådmodell vil åpenheten bli mindre og kommunestyrets makt betydelig svekket, sa Venstres Liv H. Jacobsen i Formannskapet 5.5.2010, da utredning av ny modell ble avvist.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre mener ikke parlamentarisme er veien å gå for Frogn kommune. Kommunestyret vil i en slik modell stå svakere. Den sittende “kommuneregjeringen” vil få langt større innflytelse og makt og svekke kommunestyrets makt tilsvarende. I Oslo er det etablert et eget administrativt apparat for bystyret, som rapporterer direkte til ordføreren.

Liv Jacobsen

Foto: Anniken Holtnæs

-Vår kommune er ikke stor nok til dobbelt administrasjon, sier Jacobsen.

Opposisjonen vil også måtte regne med å stå svakere. Formannskapsmodellen slik så godt som alle kommuner har i dag, slipper i større grad mindretallet til med sitt syn. Dessuten vil åpenheten bli mindre. Møter i kommuneregjeringen vil være lukket, og innsynet i den politiske saksbehandlingen vil svekkes. Saker vil i større grad være ferdigtygd fra kommuneregjeringen når den kommer til behandling. Venstre ønsker ikke at beslutninger i større grad tas utenfor det offentlige rom og uten offentlig debatt.

-Vi ønsker heller ikke flere heltidspolitikere, sier Jacobsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**