Lokalpolitisk Nettverk (LPN) – skolering av lokalpolitikere

Første samling i Lokalpolitisk Nettverk (LPN) er avholdt på Quality Grand Hotell på Kongsberg 1. og 2. mai. Fylkeslagene i Vestfold, Telemark og Buskerud deltok, og det var Venstre sentralt som sto for opplegget. Dette nettverket er dannet med tanke på skolering av Venstres lokalpolitikere og aktuelle listekandidater til valget 2011, kan Karin S. Frøyd i Larvik Venstre fortelle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Under ledelse av kontorsjef Morten Hagen og informasjonssjef Steinar Haugsvær omfattet skoleringsopplegget kalt “Det perfekte lokallaget” blant annet organisasjons- og politikkutvikling og mediearbeid, herunder lokale nettsider og sosiale medier. Det var også en programpost vedr. nominasjonsprosesser, listestilling og programarbeid.
Karin forteller videre at nestleder Ola Elvestuen også hadde en presentasjon/appell. Det samme hadde Runolv Stegane med foredraget “Lokal suksess”. Det var dessuten avsatt tilstrekkelig tid til gruppearbeid og diskusjon. – På tampen av samlingen ble de 24 deltakerne presentert for en spennende kampanje som skal gå i august og september 2010. Den vil det bli informert mer om seinere.
Det planlegges ytterligere tre LPN-samlinger fram mot valget 2011. Den neste går i slutten av oktober 2010. De øvrige i 2011. LPN skal legge grunnlaget for aktivt arbeid fram mot lokalvalget i 2011. Ja, vi skal rett og slett lære om hvordan Venstre skal vinne valget, sier en entusiastisk Karin S. Frøyd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**