Årsmøtet i Gjerdrum Venstre

Stor kontinuitet i styrets sammensetning etter årsmøtet i går. Thor Togstad fortsetter som leder og Lars Peder Nordbakken som nestleder av lokallaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Følgende tillitsvalgte ble ensstemmig valgt på gårsdagens årsmøte:

Leder: Thor W. Togstad
Nestleder: Lars Peder Nordbakken
Styremedlemmer: Are Egner Kaupang
Jens Thori Kogstad
Einar Korvald
Varamedlemmer: Anne M. Hertzenberg Kjos
Vidar Skogvoll

Revisor: Roy Grimstad

Lars Peder Nordbakken er gruppeleder i kommunestyret og medlem av formannskapet for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**