Lars Peder ny leder av Akershus Venstre

Lars Peder Nordbakken fra ble på årmøtet i Akershus Venstre ensstemmig valgt til ny leder etter Inger Johanne Bjørnstad fra Oppegård.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I forbindelse med valget sa Lars Peder blant annet følgende:
– Det er veldig gledelig å konstatere at Venstre i Akershus bare etter valget har fått hele 200 nye medlemmer. Vi vet også at mange av disse har tatt et meget bevisst og ofte klart ideologisk valg ved å melde seg inn. Men, enda hyggeligere er det å se at flere av våre nye medlemmer allerede har kommet godt i gang med å gi prktiske bidrag til Venstres arbeid. Det lover godt, og jeg ser det som en viktig oppgave for alle Venstrelagene i Akershus å gi våre nye medlemmer en positiv og motiverende start på sin Venstre-karriere.

– Jeg er naturlig nok også veldig opptatt av økonomisk politikk, næringspolitikk og internasjonal politikk, og som leder av Akershus Venstre kommer jeg også til å ha fokus på kunnskap, nyskaping og gründere. Her har Venstre den mest fremtidsrettede politikken.

– Generelt er jeg optimistisk på partiets vegne, og jeg tror helt klart at Venstre blir et parti å regne med i tiden framover. Sentrum er så visst ikke dødt, i alle fall ikke at det liberale sentrum som Venstre målbærer, sier Nordbakken.

Lars Peder er også 2. varamedlem til Venstres sentralstyre, og har vært medlem av Venstres prinsipprogramkomité. Han har også gitt flere bidrag til videreutviklingen av Venstres økonomiske politikk, blant annet i forbindelse med finanskrisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**