Plansmier er bra for lokaldemokratiet og for landsbyen Ask

Gjerdrum Venstre mener plansmie med bred deltakelse og medvirkning fra lokalbefolkningen er en god idé i forbindelse med utviklingen av det sentrale Ask-området. Den gode ideen vinner nå også gehør i tre Follokommuner, Ski, Ås og Oppegård.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Dette er hva Østlandets Blad skrev på lederplass nylig: “Fylkeslaget til Venstre i Akershus mener politikerne lytter for lite til befolkningen når det gjelder utviklingen av deres egne lokalsamfunn…Deres konkrete forslag er å etablere plansmier for å få med seg alle aktører i et lokalsamfunn når veien videre skal meisles ut. …forslaget er spennende, og plansmier er brukt i flere kommuner.”

Det gleder oss også å registrere at flere synes å dele våre synspunkter. Det avgjørende er imidlertid at den gode ideen – som vi mer enn gjerne vil samarbeide med alle om å realisere – også får tislutning fra et flertall i kommunestyret i Gjerdrum. Det gjenstår å se, men grunnene til å si JA er etter vår mening mange og gode.

Noen av de gode grunnene ble beskrevet i Lars Peder Nordbakkens innlegg i Romerikes Blad 14. april. Her er innlegget i sin helhet:

BY- OG STEDSUTVIKLING

La oss styrke lokaldemokratiet

Hvordan vi velger å utvikle våre byer og steder er av stor betydning for vår egen og våre etterkommeres opplevelse av tilhørighet og livskvalitet. Men by- og stedsutikling handler også om så mye annet: Det handler også om hvordan vi legger til rette for gode møteplasser i hverdagen, en mer mangfoldig og dynamisk næringsutvikling, lokal verdiskaping, arenaer for kultur- og idrettsaktiviteter, samt mer fremtidsrettede og miljøvennlige energi- og samferdselsløsninger.

Alle som fulgt litt med i RB de senere årene har sikkert også lagt merke til mange reportasjer som vitner om at mange ønsker å engasjerer seg og bli hørt når det gjelder utviklingen i eget nærmiljø. Over hele landet ser vi også hvordan slike saker engasjerer. Altfor ofte har engasjementet preg av protestaksjoner fra en lokalbefolkning som føler seg overkjørt og tilsidesatt av en liten gruppe lokalpolitikere og utbyggere som vedtar areal- og utbyggingsplaner uten å lytte og ta hensyn til de som berøres sterkest av vedtakene. Det finnes også flere skrekkeksempler på uheldig stedsutvikling, både på nedre og øvre Romerike.

Kompetanse og mot

Heldigvis finnes det gode løsninger på slike problemer. Løsninger som det attpåtil ikke finnes noen formelle hindringer fra å sette ut i livet. Det handler om kompetanse og mot til å åpne opp lokaldemokratiet og invitere til bred lokal deltakelse, med reell folkelig påvirkning i våre by- og stedsutviklingsprosesser. Erfaringer fra lokale areal- og kommuneplanprosesser hvor hele lokalsamfunnet inviteres til å delta gjennom plansmier og andre former for åpen deltakelse er dessuten helt entydige — både i Norge og i utlandet. Folk vil mer enn gjerne delta og bidra med synspunkter, diskuttere og påvirke rammene for lokalsamfunnets fremtid. Det som skal til er å gi folk en reell og skikkelig forberedt mulighet til å delta.

Venstres pådriverrolle

Det er slike tanker som ligger til grunn for Venstres engasjement og pådriverrolle i den politiske prosessen for utviklingen av det sentrale Ask-området i Gjerdrum — "landsbyen Ask". Det er slike tanker som også ligger til grunn for at Venstre i Akershus vil fremme en uttalelse om åpne by- og stedsutviklingsprosesser på Venstres landsmøte senere i denne måneden. Vi mener ganske enkelt at det er en god idé å styrke lokaldemokratiet der det betyr aller mest for aller flest. Vi er også temmelig sikre på at det er fullt mulig å få dette til hvis alle gode krefter evner å samarbeide til vårt felles beste.

Lars Peder Nordbakken (V)
Gjerdrum og Akershus

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**