Følger opp enstemmig vedtak om aksjonskomité for samferdsel

Etablering av gang, sykkelsti og belysning langs R 416 fra Akland til Risør, 4 felts E18 og etablering av et fullskade Vinterkjærkryss er viktig og Risør Venstre har derfor skriftlig bedt ordføreren om å ta opp formannskapets enstemmige vedtaket i sak 09-10.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Risør Venstre ønsker gang, sykkelsti og belysning langs R416 fra Akland til Risør snarst mulig.

Risør Venstre ønsker gang, sykkelsti og belysning langs R416 fra Akland til Risør snarst mulig.
Foto: Jan Einar Henriksen

Bakgrunn for henvendelsen
I desember 2009 vedtok et enstemmig bystyre “Prosesskostnader for å promotere oppstart av nytt Vinterkjærkryss, ny E18 mot Arendal og GS veg med lys langs R416 fra Risør til E18 – 4 års prosjekt” Budsjettbeløpet var 50.000 kroner for hvert av de fire årene.

12. januar ble budsjettvedtaket diskutert i formannskapet som enstemmig fattet følgende vedtak i sak 09-10: “Ordføreren bes sammen med leder av HU for plan, miljø og tekniske tjenester legge til rette for et felles møte i løpet av januar/februar med tanke på opprettelse av "Aksjonskomité for utbedring av R416, ny E18 og nytt fullskala Vinterkjærkryss".

Etter initiativ fra Frp ble det gjennomført en vellykket aksjon for R416 på Fylkeshuset i forbindelse med fylkesutvalgets behandling av vegsaken. Fylkesutvalget/tinget skal igjen se på vegsaken i forbindelse med budsjettbehandlingen og det er viktig at aksjonskomiteen blir oppmevnt så snart som mulig slik at de for nødvendig tid ti å forberede fremstøt i fylkesutvalgets/tingets budsjettdebatt.

Risør Venstre har derfor bedt om at formannskapets sak 09-10 tas opp i formannskapet tirsdag 11. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**