Kulturhussaken på ville veier

Flertallet med Høyre i spissen vil gjøre om samfunnssalen til kultursal. Bygg heller kulturhus, mener Nittedal Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Det er en dyr og dårlig løsning flertallet i komite for miljø og samfunnsutvikling har foreslått. Det vil gi en kultursal med dårlig akustikk og mangel på støttefunksjoner. Det skal i følge forslaget bygges en ny gymsal for elevene ved ungdomsskolen. Kostnaden vil bli rundt 40 mill kr til sammen, et beløp som heller burde vært brukt til første byggetrinn i et kulturhus, sier gruppeleder Inge Solli.

Kulturhus nå!

Foto: Nittedal Venstre

Bygging av den nye gymsalen vil beslaglegge arealer som etter Venstres mening burde vært vurdert helhetlig i forbindelse med sentrumsutviklingen på Mo. Vi skal spørre bygdefolket om råd gjennom en plansmie til høsten. Det blir meningsløst dersom forslaget fra komiteen blir vedtatt av kommunestyret i forkant av dette. Når vi ber bygdefolket om råd, må vi lytte til rådene.

– Saken som nå er lagt fram svarer ikke på spørsmålene i kommunestyrets mandat for arbeidet. Komiteen under ledelse av FrP og arbeidsgruppa under ledelse av Høyre har omdefinert sin egen oppgave, og svarer ikke på spørsmålet om hvordan vi skal få realisert et kulturhus. Men saksutredningen går langt i å fraråde ombygging av samfunnssalen til kultursal. Rådmannen er enig med Venstre i at saken må sees i sammenheng med en helhetlig utvikling av sentrumsområdet. Det er synd at Høyre og de andre ikke har innsett at det er den beste løsningen, sier Inge Solli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**