Trange kår for økonomien i Tromsø

Det blir trange kår for kommuneøkonomien i Tromsø etter den rødgrønne regjeringens kommuneproposisjon. — En allerede meget vanskelig kommuneøkonomi blir enda verre, sier Jonas Stein Eilertsen, kommunestyrerepresentant Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jonas Stein Eilertsen

Foto: Ivar Kvaal

Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger får nå et eget Storbytilskudd på grunn av særlige utfordringer knyttet til urbanitet og høy befolkningskonsentrasjon. Store byer vil i kraft av sin størrelse ha særskilte utfordringer knyttet til blant annet sosiale forhold og levekår, ikke minst knyttet til rusproblemer og psykiatri, og tilrettelegging av infrastruktur og arealbruk.

– Det er helt riktig å gi et eget Storbytilskudd, og Tromsø burde definitivt vært på den listen. Vi har mange av de klassiske storby-utfordringene i kraft av vår rolle som landsdelens største by. Dette vitner om et altfor dårlig politisk håndverk av Tromsø-ordfører, Arild Hausberg (Ap) og de rødgrønne stortingspolitikerne fra Troms, sier Jonas Stein Eilertsen (V).

Det er også andre grunner til at Tromsø taper på regjeringens kommunepolitikk. Tilskuddet til småkommuner over hele landet økes, samtidig som man kutter i Nord-Norge-tilskuddet.

– De rødgrønne har latt seg styre av Senterpartiet og distriktsinteresser. Det er fryktelig synd for Tromsø. Vi trenger også sterke urbane byer i Nord-Norge med mye kompetansearbeidsplasser, sier Eilertsen.

Han mener også at den lille økningen i frie inntekter kommer til å bli spist opp av økte lønninger og den generelle prisveksten.

– Samlet sett kommer dette til å føre til trange kår for en allerede sykmeldt Tromsø-økonomi. Jeg frykter det kan bli nye underskudd og flere økninger i den usosiale eiendomsskatten, avslutter Eilertsen.

For flere kommentarer: Jonas Stein Eilertsen, 480 645 83

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**