Visvas om Bærum, Kolsåsbane og fortetting

På bakgrunn av et feilaktig oppslag i NRK-Østlandssendingen går samferdselsbyråd i Oslo Jøran Kallmyr ut og refser Bærums arealpolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ole Andreas Lilloe Olsen

Ole Andreas Lilloe Olsen
Foto: Jan Schwenke

Han forlanger at Bærum legger opp til en offensiv byutvikling og fortetting langs banene slik Oslo har gjort før det blir aktuelt å bevilge en krone mer til Kolsåsbanen. Verken oppslaget i Østlandssendingen eller samferdselsbyrådens reaksjon kan forbli ukommentert.

I oppslaget i Østlandssendingen ble det opplyst at "det borgerlige flertall i Bærum" hadde nedstemt et forslag fra Arbeiderpartiet om fortetting langs Kolsåsbanen. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Arbeiderpartiet hadde riktignok et generelt forslag der dette var en del av innholdet, men hadde ingen konkrete forslag til endringer i arealplanen eller arealkartet om dette. Tvert i mot fremmet de et forslag om å redusere kravet til tomtestørrelse for eneboliger i hele Bærum slik at det ville bli en generell fortetting i hele kommunen.

Ingen av de som krever stor fortetting langs banen har hittil vist at dette har et stort potensial som ville øke passasjergrunnlag betydelig. I nærheten av banen finner vi riktignok Jarmyra, Gjønnesjordet, Avløs og Åsterudjordene, jordene til Løken gård og Kolsås-Dæhlivann landskapsvernområde. Er det disse dyrkede arealene og grønne lungene man ser for seg å bygge ned?

I Bærum bor det 110 000 mennesker. Det er færre brukere av banen i dag enn da befolkningen var halvparten så stor. Da er det ikke befolkningsgrunnlaget det er noe galt med, men service og tilgjengelighet.

Kommuneplanen tar utgangspunkt i Bærums befolknings visjon om å bevare Bærum som en grønn, åpen og landlig kommune. Bærums befolkning ønsker ikke å bli en del av storbyen Oslo. Dersom samferdselsbyråden tror det tar han alvorlig feil. Det er en grunn til at folk velger å bosette seg i Bærum og ikke i hovedstaden.

Når det er sagt. Kommuneplanen planlegger for en enorm befolkningsvekst i Bærum de nærmeste 20 årene. På Fornebu alene kommer det en by på størrelse med Lillehammer. Vi vil også få en stor utvikling rundt Sandvika der blant annet Steinbruddet til Franzefoss skal nedlegges og erstattes med en liten drabantby. Vi må prioritere sterkt begrensede arealer til en relativt formidabel befolkningsvekst de nærmeste årene og prioriterer derfor konsentrert.

Kommuneplanen legger opp til å styrke passasjergrunnlaget for Kolsåsbanen og andre baner betydelig ved å gjøre banene mer tilgjengelig for mange flere. En stor satsing på parkeringsplasser ved holdeplassene er en viktig del av denne satsingen. Forlengelse av banen fra Kolsås til Rykkinn og Bærums Verk, slik planen legger opp til, vil knytte 30 — 40 000 nye mennesker til banen. Likeledes vil den planlagte forlengelsen fra Kolsås til Sandvika via Rud nå nye 20 000 potensielle kunder, samtidig som det vil åpne muligheter for trafikk med passasjerer som skal begge veier — ikke bare inn til Oslo.

Arealplanen har i lang tid åpnet for transformering av flere arealer også langs banene. Oslo kommune er velkommen til å fremme slike forslag på de arealene de eier når som helst.
De tidligere arealplanene har operert med ulike kategorier i boligområdene. Det gjør ikke denne. Det er nettopp for at vi gjennom reguleringsplanene skal kunne vurdere type bolig nærmere. Da vil selvfølgelig tilgjengelighet og nærhet til bane og annen kollektivtransport være et avgjørende kriterium.

Av Ole Andreas Lilloe-Olsen, gruppeleder Venstre i Bærum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**