Aksjonskomité for bedre veg til Risør

Etter forslag fra Risør Venstre vedtok formannskapet tirsdag å opprette en aksjonskomité hvis formål er å jobbe aktivt for å sikre en snarlig utbedring av GS veg med lys langs R416 fra Akland til Risør, ny 4 felts E18 og nytt fullskala Vinterkjærkryss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Willy Thorsen (V) er næringsdrivende i Risør og for utbdring av tilførselsvegen fra E18 til Risør sentrum.

Willy Thorsen (V) er næringsdrivende i Risør og for utbdring av tilførselsvegen fra E18 til Risør sentrum.
Foto: Jan Einar Henriksen

Bakgrunn for vedtaket var budsjettforslaget fremmet av de borgerlige partiene i desember 2009 hvor det ble avsatt 50.000 kronerhvert år i fire år til pronotering av bedre veg. I januar 2010 fulgte Risør Venste opp budsjettvedtaket i formannskapet, som enstemmig gikk for følgende vedtak: "Ordføreren bes sammen med leder av HU for plan, miljø og tekniske tjenester legge til rette for et felles møte i løpet av januar/februar med tanke på opprettelse av Aksjonskomité for utbedring av R416, ny E18 og nytt fullskala Vinterkjærkryss."

For å komme videre med formannskapets vedtak i januar fremmet Risør Venstre i tirsdagens formannskapsmøte følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:

Risør kommune oppretter en Aksjonskomité hvis formål er å jobbe aktivt for å sikre en snarlig utbedring av GS veg med lys langs R416 fra Akland til Risør, ny 4 felts E18 og nytt fullskala Vinterkjærkryss.

Aksjonskomiteen har 5 medlemmer hvorav 1 representant fra hvert av partiene: AP, Frp, Høyre, Krf. og Rødt samt sekretær oppnevnt av rådmannen. Hvert parti utnevner en representant dog slik at både formannskap og HU for plan, miljø og tekniske tjenester er representert i utvalget.
Aksjonskomiteen velger selv leder og rapporterer jevnlig til Formannskap og HU for plan, miljø og tekniske tjenester slik at politisk- og administrative miljø er à jour med planer og fremdrift.

Betyr samferdsel noe for deg? Bli medlem i Risør Venstre og gjør noe med det!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**