Barnehagene – en utfordring

Barnehagedriften i 2009 gikk med 23 millioner i underskudd. Ei administrativ gruppe har vurdert tiltak for å redusere kostnadene. Venstre hadde besøk av folk som er engasjert i saken. De kjemper for å beholde kvaliteten i tilbudet til de minste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Barnehagefolk

Foto: Dag Vige

“Det er bedre å redusere åpningstiden enn å legge ned barnehager”. Det var hovedbudskpet da en delegasjon møtte opp på Venstres gruppemøte. Bakgrunnen er at et kommunalt utvalg har utarbeidet forslag til innsparinger innen sektoren. Utvalget har foreslått nedleggelser av mindre barenhager, reduserte kostnader i administrajonen, økning av kostpenger per barn fra 145 til 180 kroner per måned osv.
Administrasjonen har regnet ut at 11,1 mill av underskuddet skyldes manglende statlig finansiering
Situasjonen er utfordrende. Venstre mener at bykassa uanseett må dekke inn det manglende statlige tilskuddet. Når det gjelder andre innsparingstiltak, er det Riktig å vente til høringsinnspillene er kommet inn, før vi fastsetter våre synspunkter.

Dag Vige

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**