Bomstasjon og fritak for bomavgift

I kveldens bystyre støttet Venstre et forslag om å utrede muligheten for fritak for bomavgift på veg til skole, barnehage og andre servicefunksjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Bakgrunnen for vedtaket er at Vegdirektoratets nå har godkjent at innbyggerne i et spesielt område i Trondheim skal få fritak for bomavgift til og fra skole, barnehage og andre servicefunksjoner. Området fikk en bomstasjon plassert svært keitet midt i et lokalområde – slik at en heller ikke kunne komme seg til butikk uten å passere bomstasjonen.
Å gi enkeltgrupper fritak for bomavgift, er vanskelig å få til på en rettferdig måte. Venstre støttet likevel forslaget for å få en administrativ vurdering av saken. Hensikten må være å undesøke om der er enkeltområder som får en helt urimelig og urettferdig situasjon når en plasserer bomstasjonene.
Det foregår for tiden en “konseptvalgutredning” som vurderer ulike muligheter mht plassering av bomstasjonene. Det er naturlig at en i denne sammenheng vurderer eventuelle fritak.

Dag Vige

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**