Formannskapet samlet bak Venstres forslag om redusert arbeidsgiveravgift

Risør Venstres leserinnlegg i Agderposten og senere i Aust Agder Blad om behov for redusert arbeidsgiveravgift for Risør fenger tydeligvis. NRK Sørlandet har laget egen reportasje og artikkelen på Risør Venstres hjemmeside viser også gode besøkstall. Tirsdag be forslaget fremmet i formannskapet, som samlet stilte seg bak Venstres forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Stian Lund (V) er næringsdrivende på Søndeled

Stian Lund (V) er næringsdrivende på Søndeled
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstres forslag lød:
“Risør formannskap ber rådmannen utarbeide eget saksfremlegg med nødvendig bakgrunnsmateriale som underbygger formannskapets ønske om å søke sentrale myndigheter om endret arbeidsgiveravgiftsone fra sone I til IV.

Rådmannen bes drøfte muligheten for en felles søknad med rådmennene i de øvrige kommunene i Østregionen. Saksdokumentasjon med forslag til søknad og dokumentasjon bes fremlagt til politisk behandling i formannskap og bystyret i juni 2010.”

 Kjell MacDonald (H) er næringsdrivende i Risør og mente forslaget sendte positive signaler til alle lokale næringsdrivende i Risør.

Kjell MacDonald (H) er næringsdrivende i Risør og mente forslaget sendte positive signaler til alle lokale næringsdrivende i Risør.
Foto: Jan Einar Henriksen

Jeg er godt fornøyd med responsen etter at jeg sendte avisinnlegget til Agderposten og til Aust Agder Blad, og synes bare det er artig at andre politiske partier kaster seg på karsellen og får mediadekning på Venstres innspill sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar.

For Risør Venstre er det viktig å signalisere til det lokale næringsliv at vi jobber aktivt for å få til økt næringsutvikling og økt bosetting, som er Risør Venstres klart viktigste valgkampsaker i denne perioden fortsetter Henriksen og samtidig oppfordrer aktive innbyggere til å ta del i Venstres viktige arbeid for å nå Venstre klart to definerte målsettinger.

Betyr økt næringsutvikling og bosetting i Risør noe for deg? Bli medlem i Risør Venstre og gjør noe med det!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**