Møte om kollektivtrafikk

Onsdag 17. mars inviterte Venstres lokallag i Groruddalen til et åpent møte på Nordre Lindeberg gård om kollektivtilbudet i Groruddalen. Møtet er det første i en rekke av flere planlagte temamøter om Groruddalen Venstres fire lokallag skal ha utover våren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jon Julius Sandal leder i Grorud Venstre, Ola Elvestuen Venstres gruppeleder i bystyret, Jo Inge Kaa

Foto: Jon Julius Sandal

Møtet startet med innledning av trafikksjef Jo Inge Kaastad i RUTER om Kollektivtilbudet i Groruddalen og om fremtidige planer for dalen. Utfordringene er store og som best beskrives ved at Groruddalens to T-banelinjer 5 og 2 er de tyngste linjene i hele Rutersystemet.

Etter trafikksjefen presenterte Venstres gruppeleder i bystyret Ola Elvestuen Venstres politikk for Groruddalen, muligheter og utfordringer og hvordan Venstre har vært en drivkraft for et bedre kollektivtilbud i Oslo. Blant annet ved å sørge for flere avganger og et billigere månedskort. Elvestuen presenterte Venstres helhetlige mål for kollektivtrafikken og sa at det å sette ned prisen på nattilbudet også vil være med å skape en tryggere by ved at folk slipper å stå i kø. Elvestuen forklarte viktigheten av et fortsatt sterkt Venstre i Oslo som garantist for en fortsatt positiv utvikling av kollektivtilbudet.

– «Folk får det de stemmer for», sa Elvestuen, med en klar henvisning til det tragiske vedtaket fra AP, H og FrP om å legge Alnaelva i rør.

(Akers Avis Groruddalen 24.3.2010)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**