Skolestrukturen i indre Midt-Troms

Målselv Venstre advarer på det sterkeste mot å gjøre elevens skoledag tyngre og frafallet større ved økt sentralisering av de videregående skoleenhetene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Målselv Venstre tilbakeviser skoleutvalgets konklusjon om at Setermoen rent territorielt er det stedet som favner helheten i denne delen av regionen best. Hvis en storskole i Indre Troms skulle være aktuelt, vil størstedelen av elevene få kortere vei til Bardufoss enn til Setermoen. -En skole på Setermoen vil gjøre elever fra øvre Målselv til ukependlere, sier lokallagsleder Rolf Austgard.

-Velger elevene bort lange dagreiser, vil det medføre at en tredjedel blir hybel- eller internatelever på Setermoen. Vi vet at frafallet i skolen er større blant borteboende enn hjemmeboende elever, sier Vidkunn Haugli gruppeleder i Venstre, som ber fylkespolitikerne om å iaktta helheten i elevenes skolesituasjon og mener at nærhetsprinsippet må være rådende både for lokalisering og for styring av skolene. Han fremhever den tradisjon og merkevare som ligger i Høgtun og Bardufoss videregående skoler, og den regionalpolitiske betydningen Sjøvegan videregående skole har for indre Sør-Troms.

Styret i Målselv Venstre anbefaler Jsteringsmodellen i en kombinasjon med fjernundervisning for fag med lav søkning. Den etablerte pc-ordningen og bredbånd har banet vei for at elever fra flere skoler kan delta i samme klasse ved hjelp av lyd-bilde-undervisning, noe som vil gi et bredere tilbud til alle elevene.

Det er ikke vitenskapelig belegg for at store skoler fører til bedre læring. Den største ambisjonen i denne struktureringen er å spare penger, og det er slett ikke bevist at man gjør det ved sentralisering og nybygging, tilføyer Vidkunn Haugli og peker på at kapitalkostnader og skyssutgifter må legges til. Han advarer på det sterkeste mot å gjøre elevens skoledag tyngre og frafallet større ved økt sentralisering av skoleenhetene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**