Sentrumsnære boligområder

Torsdag 20. mai skal HU for plan, miljø og tekniske tjenester behandle arealvurdering/analyser for sentrumsnære områder som Buviksplatået, Leideren til Flisvika og Frydendal til kirkegården. Saken har sitt utspring i bystyret som i mars 2009 behandlet spørsmålet om nye sentrumsnære boligområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Risør Venstre ønsker flere sentrumsnære boområder med god bokvalitet.

Risør Venstre ønsker flere sentrumsnære boområder med god bokvalitet.
Foto: Venstre

Arealanalysen som nå skal vurderes i hovedutvalget er utarbeidet av Grindaker AS landskapsarkitekter ved landskapsarkitektene MNLA Lars Fischer og Christine Øvik Pedersen.

Rådmannen anbefaler i sin innstilling at det igangsettes detaljplanlegging med sikte på å endre gjeldene reguleringsplan for Urheia av 20.02.97 slik at deler av Buviksplatået kan utvikles til boligformål i tråd med analysen.

Leder i Risør Venstre, Jan Einar Henriksen ser frem mot behandlingen av saken, men er samtidig spørrende til om politikerne har vært for passive i prosessen fra bystyrets behandling til gjennomføringen av selve arealanalysene. Jeg tror vi som lokalpolitikere for fremtiden må være aktive deltkere gjennom hele prosessen, spesielt når det snakkes om premisser for arealanalysen avslutter Henriksen.

Saken vil bli diskutert på Venstres neste medlemsmøte forut for bystyrets behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**