Kvinnekveld i Brekkeparken

Invitasjon til kvinnelige politikere — spirer og erfarne!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Sted: Brekkeparken restaurant, loftet/2.etasje
Tid: onsdag 2. juni kl.19.00 – 21.00
Innleder: Astrid Borchgrevink- Lund, journalist
Tema: Kvinneinnflytelse — hvordan opplever media behov-etterspørsel-
viktigheten av at flere kvinner deltar i samfunnsdebatten?
Gjør det en forskjell?
Målgruppe: Alle kvinner!

Enkel servering

Kjære Venstrekvinne!

Vi ønsker oss flere kvinner i politikken og henvender oss med ovenstående invitasjon til dere som har tegnet et medlemskap i Skien Venstre.
En tverrpolitisk kvinnegruppe av aktive bystyrepolitikere har tatt initiativ til et kvinnenettverk for å styrke og oppmuntre flere kvinner til å sette sitt preg på og delta i lokalpolitikken.
Neste år er det kommunevalg, og vi i styret for Skien Venstre har så smått begynt med å se på en listestilling.
Hva med deg? Har du lyst til å bidra i lokalpolitikken med din livserfaring og ditt engasjement? Er du nysgjerrig? Er du usikker på om dette er noe for deg?

Velmøtt til en kvinnekveld i Brekkeparken, der vi kan bli kjent med hverandre, utveksle erfaringer og prøve å finne svar på dine spørsmål!

Med hilsen

Atle Rui — styreleder i Skien Venstre ([email protected], tel.97975345) Susanne Rimestad —Venstrepolitiker i bystyret( [email protected], tel. 98626311

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**