Rekordstort utsmykningsoppdrag til ny skole på Søndeled

Bygging av ny moderne barneskole på Søndeled vil ventelig beløpe seg til 60 millioner kroner og muligens noe mer om en velger å bygge skolen som et passivhus med alle moderne miljøaspekt. Når 2 % av de reelle byggekostnader er avsatt til kunstnerisk utsmykning, vil Risør kommunes utsmykningskomité få et budsjett på hele en million kroner til utsmykningsformål ved den nye barneskolen på Søndeled.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Jan Einar Henriksen (V) er leder av Risør kommunes utsmykningskomité

Jan Einar Henriksen (V) er leder av Risør kommunes utsmykningskomité

Utsmykningskomiteens leder, Jan Einar Henriksen (V) ser frem til prosessen omkring den kunstneriske utsmykning ved Søndeled skole, som ventelig vil stå ferdig sommeren 2012.

Utsmykningskonsulent
Vi har startet prosessen og vil først skriftlig be det regionale samarbeidsutvalget (RSU) om innen 10. juni 2010 å komme med fire forslag til kunstneriske konsulenter som med CV og referanser må dokumentere at de har deltatt på større utsmykningsoppdrag tidligere. Utsmykningskomiteen vil deretter valge utsmykningskonsulent som i samarbeid med berørte parter skal utarbeide en utsmykningsplan.

Søker om statlig støtte
Utsmykningsplan med aktuelle kunstnere mm vil bli utarbeidet i løpet av august måned slik at vi rekker å søke om tilskudd fra den statlige bevilling til kunst i offentlige rom (KORO). Frist for 2. runde av tildeling av mildler fra KORO er 1. september 2010. Prinsipper for tildeling i 2010 er vedtatt i KOROs styre som blant annet vektlegger å støtte et fåtall signalbygg som vil prege sted og omgivelser, samt å støtte mindre og mer ubetydelige bygg "der kunsten kan utgjøre en særlig forskjell.."

Dersom prosjektet for Søndeled skole får bevilget midler fra KORO vil det før til at en større andel av budsjettet går til utsmykning. I 1. runde 2010 fikk forøvrig 2 prosjekt i Aust-Agder tilskudd, deriblandt Sam Eyde videregående skole som ble tildelt 500.000 kroner

Godt lokalt samarbeid
Prosjektets arkitekt og valgte brukerrepresentanter tiltrer utsmykningskomiteen og sikrer at ideen bak de kunstneriske utsmykningene i den nye barneskolen blir godt integrert i skolen helt fra starten av. Da skolen ligger tett opp til Søndeled kirke vil kirkens representanter også bli en viktig høringsinstans, særlig hva uteareal angår.

 Sigurd Lindstrøm bidro med kunstverk på Kalstadheia barnehage og ved NAV bygget

Sigurd Lindstrøm bidro med kunstverk på Kalstadheia barnehage og ved NAV bygget
Foto: Jan Einar Henriksen

4. prosjekt i denne perioden
Utsmykningsprosjektet på Søndeled skole er det 4. prosjektet hittil i denne perioden. Først ute var barnehagen på Kalstadheia hvor det gjenstår noen arbeider før prosjektet kan avsluttes. Deretter kom NAV bygget på Tjenna som er ferdigstilt og avsluttet. Prosjektet på Sandnes ressurssenter er under arbeid og vil stå klart i løpet av juni og vil nok avsluttes samtidig som åpningen finner sted i august/september 2010.

Ønsker flere lokale utsmykningskonsulenter

Som leder i Risør kommunes utsmykningskomité, eller kunstutvalg som enkelte velger å kalle komiteen, ønsker Jan Einar Henriksen at flere av Risørs lokale kunstnere melder seg på som fremtidige kunstneriske konsulenter. Som utøvende kunstnere har de allerede den faglige kvaliteten som kreves og kan enkelt dokumentere utdannelse og annen kompetanse, utstillinger etc.
Dersom de kurser seg opp på rollen som kunstneriske konsulenter vil det igjen åpne nye muligheter for kunstneriske arbeidsoppdrag. Jeg tror denne type kompetanse er viktig for våre kunstnere og tror at det vil bidra til at vi får til designbasert næringsutvikling i Risør avslutter Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**