Befolkningsveksten i Risør minus 2 i første kvartal 2010

Med kun 15 nyfødte og 21 døde i 1. kv. 2010 har Risør Aust-Agders lavste fødselsoverskudd med minus 6. Tilflytting til Risør var 80 (hvorav 19 fra utlandet), mens fraflyttingen var 76 (hvorav 7 til utlandet) og dermed reduseres innbyggertallet fra 6.894 til 6.892 ved utgangen av 1. kv. 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Risør ønsker seg flere barn

Risør ønsker seg flere barn
Foto: Lars Ole Røed

Netto tilvekst for Aust-Agder er i samme periode 345, og ser en de fem kommunene i Østre Agder under ett er befolkningsveksten samlet på minus 32. Tvedestrand (-13), Åmli (-20), Vegårshei (9), Gjerstad (-6) og Risør (-2).

Det er svært beklagelig at Risør topper listen over kommuner i Aust-Agder med et fødselsoverskudd

 Jan Einar Henriksen (V) er bekymret over det lave fødselstallet i Risør 1. kv.2010

Jan Einar Henriksen (V) er bekymret over det lave fødselstallet i Risør 1. kv.2010
Foto: Wenche Hageli Henriksen

på minus 6 i 1. kvartal 2010 uttaler varaordfører Jan Einar Henriksen (V). Fortsetter dette tallet gjennom hele året vil det i verste fall medføre tap av en hel skoleklasse om noen år og det i seg selv gir grunnlag for bekymring. Henriksen mener den pågående evaluering av Risør kommunes administrativ og politiske organisering er avgjørende for å kunne gjøre de riktige grepene for å snu den negative befolkningsutvikingen i Risør.

Risør Venstre vil diskutere problemstillingen på sitt neste medlemsmøte og tar gjerne imot innspill fra medlemmer, enkeltpersoner eller grupper av befolkningen som ønsker å bidra i det viktige arbeidet fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**