Vil ha nytt sykehjem på Bergheim

Venstres Eirin Finnanger mener at Bergheim er det beste blant de alternativene som forelå til planarbeidet for nytt sykehjem under behandlingen i Hovedutvalg for Helse og Sosial tirsdag 18.mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Manuskript for Eirin FInnangers innlegg:

Utvalgsleder.

Det er ingen tvil om at Halden trenger flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Saksframlegget er oversiktlig, og jeg er spesielt glad for at flere alternativer for lokalisering er behandlet.

Eldre

Foto: Microsoft

Blant disse synes nybygg på Bergheim som det beste alternativet. Erfaringene fra gamle Bergheim betyr at dette er en egnet lokalisering for denne typen virksomhet i et rolig område uten press i form av store forandringer i nærmiljøet.

Når det gjelder alternativ plassering på Tyska/Hollenderen er det etter min oppfatning best å vente til kommuneplanen foreligger.

Eirin Finnanger(V)

Saken er også omtalt i HAs papirutgave onsdag 19. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**