Nordland støtter helikopterkomptansesenter på Bardufoss

I ei pressemelding appellerer lokallagsleder Rolf Austgard næringsliv og politikere på alle nivåer til å følge Nordland fylkestings uttalelse om at et nasjonalt helikopterkompetansesenter bør legges til Bardufoss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


-Jeg er meget fornøyd med den uttalelsen som Fylketinget i Nordland gjorde på sin samling i april om gjennomførbarhetsstudien for etablering av et nasjonalt kompetansesenter for helikopter, sier Austgard.

Fylkestinget sier at en naturlig utvikling av et nasjonalt kompetansesenter for helikopter er tilknytting til forskning, høyere utdanning, ambulanse og redningstjeneste, miljø og ressursovervåkning, forsvaret, sivil luftfart og behov innenfor olje- og offshore virksomhet, samtidig som satsningen på nordområdene blir ivaretatt. Fylkestinget slår videre fast at Stortinget har bestemt at Bardufoss skal være hovedbase for Norges mest høyteknologiske helikopter, som skal operere i nordområdene og i konfliktområder verden over.

Med en etablert flyskole tilknyttet Universitetet i Tromsø, Luftforsvarets flygeskole, et
etablert vedlikeholds- og flymiljø samt teknisk flyfagutdanning ved Bardufoss
videregående skole, vil det være naturlig å legge et nasjonalt kompetansesenter for helikopter til Indre Troms, sier Fylkestinget i Nordland og får full støtte fra Austgard, som har jobbet med saken i lang tid.

Leder i Målselv Venstre Rolf Austgard ber lokale politikere og fylkespolitikere i Troms merke seg at dersom regjeringen velger å etablere et kompetansesenter for helikopter, ber Nordland fylkesting regjeringen om å etablere dette senteret på Bardufoss. Han oppfordrer det lokale og regionale næringslivet, skolefolk, lokale politikere, fylkespolitikere og stortingsrepresentanter fra Nord Norge til å engasjere seg i etableringen av et nasjonalt kompetansesenter for helikopter på Bardufoss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**