Åpent møte om Eldreplanen og Samhandlingsreformen

Målselv Venstre inviterer eldre, unge og sympatisører til et orienterings- og debattmøte mandag den 7. juni 2010, klokken 1900, på kommunehuset i Målselv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Invitasjon til åpent møte om Eldreplanen i Målselv og samhandlingsreformen

Målselv Venstre inviterer eldre, unge og sympatisører til et orienterings- og debattmøte mandag den 7. juni 2010, klokken 1900, på kommunehuset i Målselv.

Vidkunn Haugli

Foto: Rolf Austgard

Vidkunn Haugli vil først innlede med historien knyttet til denne dagen, 7. Juni.
Helsesjef Rita Johnsen vil orientere om Eldreplanen i Målselv og Samhandlingsreformen.

Hjertelig velkommen alle sammen!

Med hilsen Rolf Austgard, lokallagsleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**