Opprydding eller tåkelegging i Halden kommune

Etter brevet fra håndverkere og entreprenører er det enda mindre tvil om at Halden kommune trenger en hovedopprydding i byggesaksbehandlingen, skriver Venstres Roar Günther Andersen og Geir Helge Sandsmark i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Etter brevet fra håndverkere og entreprenører er det enda mindre tvil om at Halden kommune trenger en hovedopprydding i byggesaksbehandlingen. Det man undres mest over er om administrasjonen og AP/KrF/SV-flertallet denne gangen virkelig vil ta fatt i uheldige forhold i kommunal saksbehandling eller om man har overmot og fantasi nok til nye avledningsmanøvrer.

Geir Helge Sandsmark

Foto: Arkiv

HAs lederartikkel, "Mye å bygge opp", fredag 21. mai utrykker en litt behersket optimisme på kommunens vegne. Dette begrunnes med at ordføreren og APs gruppeleder lover flere ansatte i plan- og byggesaksavdelingen. Selv om økt kapasitet er positivt er undertegnede redd for at dette bare blir et nytt påskudd for å unngå å løse de virkelige problemene, der vilkårlig og personavhengig saksbehandling samt frykt for represalier nevnes i brevet. Disse observasjonene stemmer godt overens med tips som fra tid til annen også kommer til Venstres representanter i kommunestyret og hovedutvalgene.

Undertegnede har ved flere anledninger antydet at den uheldige saksbehandlingen heller skyldes en ukultur som har fått utvikle seg uforstyrret over tid enn overlagt kameraderi og misbruk av makt. Dette tror vi fortsatt på. Samtidig er det vanskelig å forstå hvorfor administrasjonen og flertallet så konsekvent forspiller de mulighetene man etterhvert har fått til å rydde opp på eget initiativ. Det tydeligste eksempelet på dette så vi etter rapporten fra Østfold kommunerevisjon, "Likebehandling i saksbehandling…", i høst . Her valgte man, bevisst eller bevisstløst, å etterlyse "konkrete eksempler" heller enn å etterkomme anbefalingene i rapporten.

Etterpå har motviljen mot opprydding blitt uttrykt ved at det AP-kontrollerte kontrollutvalget både avslår Fagforbundets anmodning om gransking i teknisk avdeling og vil sile innkomne anonyme tips før arkivering og behandling i kontrollutvalget. Det siste er i strid med arbeidsmiljølovens §§2-4,2-5 og 3-6.

Roar

Foto: Roar

Derfor lurer vi på om Halden kommune virkelig øsnker å rydde opp i de kritikkverdige forholdene som etterhvert har blitt så tydelige at man både må være virkelighetsfjern og ha kraftig viljestyrke for å overse dem.

Vi ønsker en real opprydding i de forholdene som de næringsdrivende i Halden påpeker. Denne kan komme i stand på tre måter. Den enkleste er om AP/SVKrF sammen med administrasjonen selv tar ansvar og tar et initiativ i riktig retning. Flere ansatte er ikke nok. Uten en samtidig opprydding i ledelse og rutiner er dette bare tåkelegging av problemene. Det nest enkleste er at Haldens befolkning gir et nytt flertall mandat til opprydding etter neste valg. Det tredje, og ukontrollerte, alternativet er at en eller flere uheldige saker, lignende Femsjøsaken men med større dimensjoner, får så stor oppmerksomhet at den må løses.

Vår oppfordring til administrasjonen og det styrende flertallet er derfor: Rydd opp etter dere selv, mens dere ennå har muligheten.

Med hilsen
Geir Helge Sandsmark, Leder, Halden Venstre
Roar Günther Andersen, Gruppelder(V) i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**