Venstre følger opp saken om byggesaksbehandling

Lederen for Hovedutvalg for Nærings- og Miljøpolitikk lovte å orientere utvalget om den videre utviklingen i kommunens byggesaksbehandling i svaret på denne forespørselen fra Venstres Geir Helge Sandsmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Forespørsel 26.05.2010 fra Geir Helge Sandsmark(V):

Halden Rådhus

Foto: Halden Dagblad

Representanter for næringslivet i Halden har i brev til Halden Næringsråd uttrykt bekymring for kommunal byggesaksbehandling. Selv om byggesaksbehandlingen ikke ligger under dette utvalget, angår relasjonen til næringslivet dette utvalget. Derfor er status for denne problemstillingen viktig. Derfor følgende spørsmål:

Vil utvalgsleder ta initiativ til at dette utvalget blir orientert om tiltak for bedret byggesaksbehandling og status for hvordan forholdet mellom kommunen og næringslivet påvirkes av disse?

Geir Helge Sandsmark(V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**