Venstre kjemper for Torstrand!

Østlandsposten etterlyser politisk engasjement for Torstrands fremtid. Det står imidlertid ikke på for Venstres del!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre har vært tydelige pådrivere for å bli kvitt tankanlegget og legge ut parkområde, talsmenn for generell opprusting og ikke minst for bedring av trafikksituasjonen på Torstrand.

Stopp forbudt!

I den siste saken fremmet vi et forslag 26.3.2008 "Trafikkbelastningen på Torstrand — strakstiltak" som fikk enstemmig tilslutning: "Forslagene fra Torstrand vel vurderes sammen med andre tiltak for å bedre bokvaliteten i området, for så å bli lagt frem i egen sak etter prioritet og med konsekvenser. Vedtaket i saken skal også kunne brukes som grunnlag for kontakt med rette myndigheter for gjennomføring".

Etter dette vedtaket har det ikke skjedd noen ting på tross av gjentagende oppfølging i form av spørsmål i kommunestyret 10.12.08 og 13.5.09. Siste svaret fra ordfører for over et år siden avsluttet med.: "Jeg kan imidlertid forsikre Bast om at vi vil prioritere dette og legge frem en sak til politisk behandling så fort det lar seg gjøre".

El-sykkel

Bast vil igjen ta opp spørsmålet om trafikkbelastningen på Torstrand i kommende kommunestyremøte i juni og bl.a. be om en forklaring på hvordan et klart og enstemmig vedtak til de grader kan treneres. Her har administrasjon og ordfører et ansvar.

Klikk her for å se vedlegg; interpellasjon av 26.3.08, spørsmål av 10.12.08 og spørsmål av 13.5.09.

El-sykkel
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**