Stian Lund (V) avventer svar på spørsmål

Venstres Stian Lund har flere ganger stilt spørsmål om ikke Risør kommunes markedsføring av ledige kommunale tomter kan bli mere lik den private markedsføring. I mangel av svar har han fulgt opp spørsmålet fra bystyrets talerstol uten nevneverdig nevneverdig resultat. I torsdagens bystyremøte ble det fremlagt en kopi av epost fra enhetsleder i teknisk enhet datert 20. januar 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Stian Lund (V) med betimelig spørsmål om annonsering av ledige kommunale tomter.

Stian Lund (V) med betimelig spørsmål om annonsering av ledige kommunale tomter.
Foto: Jan Einar Henriksen

I e-posten konkluderes det med følgende korte oppsummering: • Annonser i diverse medier ved nytt boligfelt • Kunngjøring etter dette på kommunens hjemmeside • Informasjon på markeder, festivaler hvor kommunen har stand.

I e-posten fremgår det ellers at det fra de “tekniske enhetene” ikke blir foretatt ytterligere kunngjøring av ledige tomter, utover utlysning via hjemmesiden! Når enhetsleder for politisk sekretariat i årsmeldingen fremhever at hjemmsiden ikke er i optimal drift er det neppe tilstrekkelig at ledige tomteareal kun annonseres på kommunens hjemmeside.

Stian Lunds spørsmål er derfor høyst betimelig og formannskap og HU for plan, miljø og tekniske tjenster bør snarest ta opp saken slik at gode rutiner for annonsering av ledige tomteareal kommer på plass.

Det er forøvrig ikke bare i bystyret det drøyer med svar på spørsmål. Også i formannskapet er det mangelfulle rutiner for oppfølgning og svar på spørsmål og vedtak. I siste formannskapsmøte ble 7 spørsmål stående ubesvart fra forrige møte og de haster derfor med å få på flass gode rutiner for oppfølging av spørsmål og henvendelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**