Ta vare på detbiologiske mangfoldet

De nye funnene av klippeblåvinge i pinsehelga er gledelig, og minner oss om betydningen av å ta vare på det biologiske mangfoldet, mener Venstre i Tvedestrand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Klippeblåvinge

Foto: Olaf Reisegg

Da handlingsplanen fo klippeblåvinge ble behandlet i kommunestyret tirsdag 25. mai, sto Venstre og SV alene om å kjempe for å bevare klippeblåvingens leveområder.
– Vi ønsker så langt som mulig lokalt selvstyre, men det pålegger oss også et ansvar, sa Venstres Line Mørch. – Når det finnes en bestand av en truet dyreart som klippeblåvinge i vår kommune, har vi et lokalt ansvar for å ta vare på den. Handlingsplanen gir et godt grunnlag for videre arbeid med å verne om bestanden av klippeblåvinge, men det må etableres samarbeid og forståelse for de involverte parters syn og behov for å oppnå resultater. Det må føres en åpen dialog der grunneiere og lokalbefolkning får være med på råd.
Det er en farlig argumentasjon når det sies at bestanden er så liten at den ikke er levedyktig, og derfor ikke verdt å ta vare på. Man utrydder ikke en utrydningstruet dyreart fordi den er så liten at den er utrydningstruet! Men klippeblåvingen har vist at den kan overleve i Tvedestrand, siden den nå er påvist to år på rad i samme område, og hvor den har vært påvist siden 1925. Da har den klart å overleve, og spekulasjoner om at det bare er tilfeldige funn av streifere skulle være tilbakevist en gang for alle.
Det er mer enn noen gang viktig å være føre var og ta vare på de områdene vi vet sommerfuglen trives, og tenke oss nøye om før vi gjør irreversible inngrep. Det innebærer noen få år med intensive undersøkelser av leveområder, bestandstørrelse og levemåter. Hvert eneste år skjer det nye bit-for-bit-inngrep i pressede områder. Urørt natur har vi tilsvarende lite igjen av. De få årene det er snakk om for å gjennomføre nødvendige undersøkelser har vi tid til å vente.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**