Havnevirksomhet og miljø

Nå har vi hatt et uhell i fjorden. 1700 liter diesel lekker ut av en lekter som har veltet. Med økt trafikk over havneområdene innerst i fjorden vil vi få flere slike uhell.
Skriver Ulla Nordgarden i sitt siste innlegg i DT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


For å gjøre varetransport mer miljøvennlig er det viktig med det som kalles intermodale knutepunkter, altså at ulike transportmidler lett kan kobles sammen og utveksle varer effektivt. Det har vi i Drammen, der tog, båt og bil møtes på Holmen. Dette er Havnas miljøargument, og hvordan kan Venstre gå imot noe som er miljøvennlig?
Det er viktig med intermodale knutepunkter, men vi mener det er større miljøgevinst å hente ved å legge havnene lenger ut i fjorden, slik at båtene ikke trenger gå så langt inn. Det betyr mindre sannsynlighet for ulykker i trange sund og forurensing av sårbar brakkvannsfauna.
Mange havner (Larvik, Moss, Oslo, Drammen) betyr kortere avstand til kunde og dermed mindre sjanse for omlasting på tog. Færre havner med mer trafikk og større omsetning vil bety mer gevinst ved omlasting. Dersom disse havnene i tillegg ligger lengre ute, blir det kortere avstander inn til havn og mindre forurensing fra båtene inne i fjordene.
Venstre støtter prosjektet Ren Drammensfjord 2015, og da trenger vi ikke en større havn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**