Solum Larsen: Verdiskapingen skjer på Vestlandet!

-Det er ikke godt nok kjent i Norge hvor stor del av verdiskapingen som finner sted på Vestlandet. Nøkkeltiltak for denne landsdelen må prioriteres, sa Venstres nestleder Helge Solum Larsen da han møtte representantskapet i Møre og Romsdal. Han viste til undersøkelser som viser at 70 av verdiskapningen finner sted i de fire vestlandsfylkene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


-Vestlandet skal bindes sammen, Venstre vil prioritere E39 fra Rogaland til Sør-Trøndelag grense. Vi trenger en effektiv fremkommelig stamveg langs Vestlandet som binder regionen sammen og som gir mulighet til å transportere produktene våre ut til markedene. Vi trenger en samlet planlegging av denne stamvegen.

Helge Solum Larsen

Helge Solum Larsen
Foto: Kjartan Almenning

Solum Larsen er selv fra Rogaland og han ønsker et tett politisk samarbeid mellom fylkene i landsdelen.

Samhandling
Samhandlingsreformen var også tema på representantskapsmøtet. Solum Larsen uttrykte skuffelse over hvor lite forpliktelser reformen har ført til.

-Også i forhold til dette store politikkområdet har regjeringen vist at de ikke har særlige ambisjoner om å gjennomføre noe. Bjarne Håkon Hanssens visjon har effektivt blitt tatt ned av regjeringspartiene.

Helsesektoren har virkelig behov for reformer. Hovedutfordringene knytter seg til rekruttering, organiseringen av kommunesektoren og hvordan finansieringssystemet fungerer, sa Solum Larsen.

Venstre har pekt flere løsninger og er alene om å være ærlige om at det er nødvendig med en kommunereform for å få organisert tjenestene effektivt på lavest mulig forvaltningsnivå. Solum Larsen anbefalte representantskapet å ha et tydelig lederskap:

– Dere bør sette pasienten i sentrum, organiseringen av helsetilbudet må gjennomgås. Han viste til at endringer i sydomsbilder og demografi kan sørge for at samfunnet ikke vil ha økonomisk bæreevne til å forvalte systemet i tråd med folks forventninger.

-Å utsette vanskelige beslutninger i dag, kan føre til enda vanskeligere beslutninger i morgen, sa Solum Larsen.

Kontaktperson:
Helge Solum Larsen
Tlf.: 928 37 655
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**