Venstre tar vern på alvor i Raumavassdraget!

(Resolusjon fra representantskapmøte) Fylkestinget og enkelte stortingsrepresentanter ønsker en kraftutbygging av Raumavassdraget som innebærer neddemming av vernet landskapsområde. — Venstre er sterkt urolig over den manglende respekt for vern av miljø og natur som nå vises fra storings- og fylkestingsrepresentanter i fra flere parti i Møre og Romsdal, sier Gunn Berit Gjerde (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Gunn Berit Gjerde

Gunn Berit Gjerde
Foto: Åse Marie Longva

Stortinget vedtok i juni 2009, en lov om naturmangfoldet som skal styrke vassdragsnaturen og gi et bedre vern av fauna og artsmangfold.

– Vi håper at statsrådene Erik Solheim og Terje Riis-Johansen holder fast på vernelinjen for land, sjø og skogsområder når saken om energiutbygging i vernet område kommer opp i Stortinget etter representantsforslag fra Elisabeth Nørve. De må ikke la seg lure til å godta et inngrep i vernesonen for noen få ekstra kw-timer fra Rauma Energi, sier Arne Steffen Lillehagen i Rauma Venstre.

Sjå også sak i Tiden Krav.

Kontaktperson:

Gunn Berit Gjerde
Gruppeleder fylkestingsgruppa, Møre og Romsdal Venstre
Mob: 41544001

Arne Steffen Lillehagen
Gruppeleder kommunestyret, Rauma Venstre
Mob: 92099055

Møre og Romsdal Venstre
Resolusjon vedtatt på representantskapmøte i Molde 29. mai 2010

Venstre tar vern på alvor i Raumavassdraget!

Venstre går kraftig imot en utbygging i Raumavassdraget som innebærer neddemming av betydelig areal i et vernet landskapsområde inntil Reinheimen nasjonalpark.
Venstre som miljøparti er sterkt urolig over den manglende respekt for vern av miljø og natur som nå vises fra storings- og fylkestingsrepresentanter i fra flere parti i Møre og Romsdal.

Arne Steffen Lillehagen

Arne Steffen Lillehagen
Foto: Lise Brandli

Stortinget vedtok i juni 2009, en lov om naturmangfoldet som skal styrke vassdragsnaturen og gi et bedre vern av fauna og artsmangfold. Venstre håper at statsrådene Erik Solheim og Terje Riis-Johansen holder fast på vernelinjen for land, sjø og skogsområder når saken om energiutbygging i vernet område kommer opp i Stortinget etter representantsforslag fra Elisabeth Nørve. De må ikke la seg lure til å godta et inngrep i vernesonen for noen få ekstra kw-timer fra Rauma Energi. Venstre har hele tiden holdt fast på utbyggingsløsningen som er inne til konsesjonssøkning. Denne gir nesten like mye kraft og griper ikke inn i verneområdene.

Er det i naturmangfoldsåret og på FNs miljøverndag 5. juni at de nasjonale miljø- og vernebestemmelser skal utfordres i Romsdalen?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**