Fred gytefelta på Møresokkelen!

Møre og Romsdal Venstre arbeidar heile tida for vern av Møresokkelen. her har vi samla ein del aktuelt stoff om saka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Her finn du peikarar til aktuelle nettstader:

Aksjonsider:
– Underskriftskampanje underskrift.no
– Facebookside “Fred gytefeltene på Møresokkelen”

Andre linker (utval):
– Spørsmål til olje og energiministeren fra Trine Skei Grande (mai 2010)
– Lesarinnlegg av Jens Johan Hyvik (april 2010).
– Oppslag på nettsida til Fiskebåtrederenes forbund (april 2010)
– Uttale frå Venstre sitt landsmøte (april 2010)
– Oppslag på nettsida til Møre og Romsdal Venstre (april 2010)
– Uttale frå fylkesstyret (mars 2010)
– Lesarinnlegg av Karl Andre Birkehold (juli 2009).
– Kvifor vern av Møresokkelen er så viktig (juni 2008).
– Lesarinnlegg av Gunn Berit Gjerde (mai 2008)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**