Venstres fylkespolitikere går for attval!

Alle dei tre fylkestingspolitikarane til Venstre har meldt til nominasjonskomiteen til Møre og Romsdal Venstre at dei ønskjer å halde fram. – Dette gjer eit godt utgangspunt for det vidare arbeidet med fylkestingslista, sa Frits Inge Godø som er leiar i nominasjonskomiteen til fylkeslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Godø orienterte representantsskapmøtet til Møre og Romsdal Venstre laurdag 29. mai om arebeidet fram til nå.

Gunn Beirt Gjerde, Iver Nordseth og Frøydis Austigard har alle meldt til komiteen at dei ønskjer attval.

Sjå meir om saka på NRK sin nettstad.

Nominasjonsarbeidet vidare
Godø orienterte også om det vidare arbeidet. Innan 5.juni 2010 må lokallaga melde inn til nominasjonskomiteen aktuelle kandidater til fylkestingslista

Det blir etter det ein ny runde med lokallaga som innan 1.oktober 2010 må sette opp ein prioritert liste. Lokalaga vi få nærare beskjed om dette. Nemnda tek sikte på å ha eit framlegg til liste til representantskapmøtet 15-16 oktober 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**