Bompenger på Kråkerøy

Følgende replikk sto på trykk i Fredriksstad Blad Mandag 31. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det er noe merkverdig ved Pensjonistpartiet. Ved en hver anledning forestiller det seg å være motstander av bompenger på Kråkerøybroene

Men da slaget sto i bystyret, den gang vedtak om ny Kråkerøy bro ble gjort, så stemte Pensjonistpartiet for full pakke med bompenger, og med ingen forutsetning om minimum 50 % statlig finansiering. Pensjonistpartiet er følgelig en av "garantistene" for det som nå snart vil skje med bompenger på Kråkerøy broene.

Den gang slaget sto var det kun FrP, NTS og Venstre som stemte nei. De to førstnevnte p.g.a. prinsippet om nei til bompenger; staten skal betale alt, må vite, hvis ikke ingen utbygging. Venstre fordi vi ønsket bro fra Glombo til Onsøylandet som del av en ytre ringvei gjennom Åledalen. Som ville blitt langt rimeligere, mer fremtidsrettet og uten tunnel gjennom Bjølstadfjellet.

Ulf Trenum
Gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**