Venstre vil stoppe e-valg i Ålesund!

Under overskriften “Avlys det demokratiske eksperimentet i Ålesund!” vedtok representantskapsmøtet til Møre og Romsdal Venstre en resolusjon som talte for å avlyse forsøket med elektronisk stemmegiving ved valget i Ålesund i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Resolusjonen som opprinnelig var foreslått av Steffen Falkevik oppnådde full støtte blant representantene på representantsskapsmøtet i Ålesund. Kirsti Dale(leder og gruppeleder i Ålesund Venstre og bystyret) støttet også opp om uttalelsen.

Steffen Falkevik og Kirsti Dale

Foto: Kjartan Almenning

– Vi har tidligere vært positive til prøveordningen, men det har den siste tiden blitt reist spørsmål ved denne. Vi kan ikke ha det slik at valg og valgresultat kan trekkes i tvil, og derfor må prøveprosjektet med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011 i Ålesund avlyses, sa Kirsti Dale.

Falkevik argumenterte blant annet med at demokrati skulle en være svært forsiktig med å “leke med”, kollektivtransport og andre politiske områder kunne man forsøke mye rart. Men demokrati, som er det viktigste i en fri og folkestyrt stat, skulle man holde seg unna.

Les oppslaget i NRK her

Les hele resolusjonen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**