Gis konsesjon for erverv av fast eiendom til fritidsbolig

Rådmannen innstiller overfor HU for plan, Miljø og tekniske tjenester at Steinar Ryvind gis konsesjon for gnr 9 bnr 15 i Risør til fritidseiendom som omsøkt. Det vises også til at vetaket er i tråd med knsesjonslovens §2 og 10, jf Landbruks- og matdepartementets forskrift av 8.12.2003 § 1

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Odd Bjørn Sundsdal (Krf.) og de øvrige medlemmene i HU for plan, miljø ot tekniske tjenester behandler saken i sitt møte 10.6.2010

Odd Bjørn Sundsdal (Krf.) og de øvrige medlemmene i HU for plan, miljø ot tekniske tjenester behandler saken i sitt møte 10.6.2010
Foto: Jan Einar Henriksen

Hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester behandler saken på sitt møte 10.6.2010 og basert på tidligere vedtak i saken er det all grunn til å tro at HU følger rådmannens innstilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**