Har politikere kontroll?

-Mangel på åpenhet, fravær av rett kompetanse og svak internkontroll er årsaker til at politikerne og administrasjonen ikke har kontroll over kommunen de styrer, mener lokallagsleder Rolf Austgard i et inserat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Enhver ordfører, rådmann, folkevalgt og borger bør stille spørsmålet — har vi kontroll? Fellesnevner for saker som går galt eller ikke blir fulgt opp, er at kontrollmekanisemene underveis ikke fungerte. Årsaken er i de fleste tilfeller mangel på åpenhet, fravær av rett kompetanse og svak internkontroll. Dette må vi gjøre noe med.

Vi har kontrollsystemer knyttet til Helse, miljø og sikkerhet og innenfor omsorg og helsetjenesten. Dette er lovpålagt internkontroll, som det føres tilsyn med fra egne myndigheter. Rådmannens internkontroll skal kunne svare på På spørsmål fra folkevalgte og den enkelte borger om den politiske ledelsen og rådmannen har styring og kontroll. Hvis rådmannens internkontroll med rimelig sikkerhet kan svare ja på følgende tre spørsmål: Har kommunen en målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig rapportering og overholdes lover og regler, er dette en forsikring til kommunestyret om at de har kontroll.

Internkontrollen bidrar til merverdi i kommunens drift ved på en systematisk og strukturert metode å evaluere og forbedre effektiviteten og hensiktsmessigheten av kommunens prosesser for risikostyring, styring og kontroll og ledelse. Administrativ internkontroll i kommuner må styrkes. Med hyppige omorganiseringer, flatere struktur, eierskap i kommunale selskaper og flere endringer som gir innbyggere en lang rekke ulike individuelle og samfunnsrettete tjenester, er det viktig med en god internkontroll for å sikre måloppnåelse.

Alle politiske partier må sette fokus på kontrollutvalgets oppgaver og rådmannens internkontroll. La leder for kontrollutvalgene redegjøre for sin virksomhet og få rådmennene til å fortelle om sin internkontroll i kommunestyrene og i politiske møter, på den måten settes kontroll på agendaen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**