På tide å legge RV 110 bort fra Karlshus sentrum

I flere tiår har det vært snakk om å flytte RV110 bort fra Råde sentrum. Statens Vegvesen har gått så langt at de faktisk har klargjort det meste for å legge riksveien rett sørover i rundkjøringen på Jonsten og la den gå i en ny parsell sørøst-over mot Råde stasjon/Strømnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Råde Venstre ønsker at dette igangsettes så snart som mulig. Ikke bare for å få en mer effektiv gjennomkjøring av Råde og dermed spare innbyggerne i Karlshus for all trafikken, men også for å kunne skape et nytt, moderne og miljøvennlig sentrum av Råde kommune på strekningen Jonsten-Råde stasjon/Strømnes.

Hver dag ferdes hundrevis av skolebarn langs og over dagens RV110 gjennom Karlshus. I tillegg er det fire gangfelt og mange uoversiktlige påkjøringsveier hvor det oppstår mange farlige situasjoner hver eneste dag. Det er egentlig bare et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig ulykke, enten mellom to kjøretøy eller med myke trafikanter involvert.

Råde sentrum i Karlshus er i dag tillegg nesten blottet for muligheter til å stoppe. Selv om det passerer over 12000 biler gjennom Karlshus hvert døgn, så er det kun et 30-talls parkeringsplasser foran sentrumsbutikkene til å ta i mot de besøkende. Da sier det seg selv at det en umulig å utnytte det enorme potensialet det ligger i gjennomgangstrafikken. Med et nytt sentrum kan man både lage en mer moderne og smakfull bygningsmasse, og man kan lage et hensiktsmessig antall parkeringsplasser og dermed flere bedrifter og flere arbeidsplasser.

Langs ved en ny RV 110 fra Jonsten og til Råde stasjon/Strømnes vil det være store muligheter både for butikker og næringsliv som det er i Karlshus i dag, men også gode muligheter til å trekke til seg mer nasjonale aktører som for eksempel IKEA og liknende. I tillegg vil en ny vei Jonsten-Strømnes bli mye mer miljøvennlig enn den brems-gass-brems-gass-strekningen som nå er gjennom Karlshus pga alle fartsdumpene. Spesielt de over 2000 tungtransportkjøretøyene vil bli spart for mye slitasje ved en ny vei.

Ved siste kommunestyremøte var det jo et alvorlig rabalder rundt infrastrukturen til/fra det nye store byggefeltet i Strømnesåsen. En slik ny trase vil være en enkel løsning også på denne utfordringen. En slik trase, kombinert med ny togstasjon og ny busstasjon ved denne veien vil i tillegg bli et meget godt kommunikasjonsknutepunkt for hele distriktet, ikke bare for Råde kommunes innbyggere.

Christian Holstad Lilleng
Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**