Rådmann fraråder deling av Nautnes og Hofredal Søndre

Rådmannens går i sin innstilling til HU for plan, miljø og tekniske tjenester imot at Mona Hansen skal få dele driftsenheten som består av Nautnes gnr 40 bnr 3 i Risør kommune og Hofredal Søndre gnr 66 bnr 9 i Tvedestrand kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Stian Lund (V) og de øvrige medlemmene i HU for plan, miljø og tekniske tjenester tar stilling til søknaden 10.6.2010

Stian Lund (V) og de øvrige medlemmene i HU for plan, miljø og tekniske tjenester tar stilling til søknaden 10.6.2010
Foto: Jan Einar Henriksen

Hovedutvalget behandler saken i sitt møte 10.6.2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**