Formannslapet ønsker å samle politiet i Øst regionen på Vinterkjær

Et samlet politisk miljø går inn for å flytte polititjenesten fra Risør til Vinterkjær hvor målet er å få etablert en ny stor felles politistasjon for hele Østregionen. Saken oversendes nå til bystyret for endelig behandling. Bystyret har også tidligere gitt politimesteren klar melding på sitt syn på saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Jan Einar Henriksen (V) og resten av politikerne i formannskapet ønsker politiet velkommen til Vinterkjær

Jan Einar Henriksen (V) og resten av politikerne i formannskapet ønsker politiet velkommen til Vinterkjær

Prosjektleder Per Juell Larsen og visepolitimester Kjell Hegstad presenterte tidligere i år prosjektgruppens innstilling og det kom da klart frem at det var økonomiske betraktninger som lå til grunn for valg av Tvedestrand som nytt senter for polititjenesten. Prosjektlederen pekte i den anledning på at lensmannskontoret i Tvedestrand hadde en langsiktig husleieavtale til 1.11.2019, og som prosjektgruppen måtte ta hensyn til.

I ettertid er det klart disse opplysningene er feil, idet leieavtalen for Tvedestrand lensmannskontor allerede er utløpt og partene pr i dag har 1 års gjensidig oppsigelse. For Risør er de greit at denne feilen er oppdaget for da forsvinner jo det viktige økonomiske argumentet for å legge en fremtidig polititjeneste til Tvedstrand.

Risør Kommune, som eier Tollboden hvor Risør politistasjon i dag er leietaker, har dermed den lengste leieavtalen med Agder politidistrikt. Dette forhold vil sammen med tidligere uttalte vilje til å stille til disposisjon nødvendig tomteareal på Vinterkjær og har om nødvendig også sagt seg villig til å reise et nytt politibygg på stedet.

Når de ansatte også peker på Vinterkjær som det politifaglig beste alternativet for en fremtidsrettet felles polirtistasjon for kommunene i Østregionen er jeg svært optimistisk uttaler Jan Einar Henriksen i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**