Nedgang i sykefraværet 1. kvartal

Kommunens samlede sykefravær 1. kv. 2010 er 9,57 % mot 10,61 % i tilsvarende periode i 2009. Med unntak av Søndeled barneskole hvor sykefraværet er 7,05 % er det et relativt høyt sykefravær i de øvrige skolene, SFO og barnehagene hvor fraværet er mellom 11,72 og 15,78 %

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Kjell MacDonald (H) og Grethe Hellerud (Frp) er de borgerlige partienes representanter i AMU og jobber aktivt for å bedre de ansattes arbeidsmiljø

Kjell MacDonald (H) og Grethe Hellerud (Frp) er de borgerlige partienes representanter i AMU og jobber aktivt for å bedre de ansattes arbeidsmiljø
Foto: Jan Einar Henriksen

I enkelte mindre enheter er det registrert fravær på rundt 24 % og i ett tilfelle er fraværet 30,98 % og det er alarmerende høyt.

Kjell MacDonald (H) har tidligere tatt til orde for at det må gjennomføres tiltak og arbeidsmiljøundersøkelser der hvor det over tid er høyt fravær. Samtidig som han peker på at de enhetene som har høyt fravær må lære av de enhetene som har lavt fravær for å se om det er noe de gjør som kan føre til redusert fravær der hvor fraværet er alt for høyt.

AMU (Arbeidsmiljøutvalget) skal i sitt møte 7.6.2010 fordele midler til innkjøp av verneutstyr til ansatte med det for øye å få til redusert sykefravær. I budsjettforslaget for 2010 fremmet de borgerlige partiene forslag om å avsette 1.000.000 kroner til formålet og beløpet viser at Venstre, Krf. Høyre og Frp prioriterer de ansattes helse på en god måte.

AMU skal forøvrig ha sitt møte på Sandnes ressurssenter hvor enhetsleder Aase Hobbersland og enhetsleder Nils Aarseth vil stå for informasjon og omvisning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**