Fra høsten av kan du følge Risør bystyre på Internet

Som en forsøksordning vil bystyremøtene fra høsten 2010 overføres via Internet og publikum kan dermed følge med på hva som sies av bystyrerepresentantene enten direkte eller i ettertid ved å gå inn på arkivet via kommunens hjemmeside og sjekke hva som egentlig ble sagt i de ulike sakene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Steinar Gundersen (V) leder utvalget som ser på IKT løsninger fo politikerne

Steinar Gundersen (V) leder utvalget som ser på IKT løsninger fo politikerne
Foto: Venstre

Høsten 2009 oppnevnte formannskapet en prosjektguppe som skulle se på IKT løsninger for politikerne og utvalgets leder Steinar Gundersen (V) og de øvrige medlemmene fremmet nylig forslag om at utvalget selv tester ut IKT løsningen, mens forslaget om overføring av lyd og bilde fra bystyresalen innføres som en prøveordning fra høsten 2010 og evalueres etter et år. Videokamere er forøvrig styrbart.

Samtidig med denne ordningen vil alle saksdokumenter med vedlegg være tilgjengelig på kommunens hjemmeside dagen etter ferdigstilling og det er en vesentlig forbedring for både publikum og politikere.

Risør Venstre er godt fornøyd med ordningen og imøteser også en løsning på e-post problematikken slik at hver enkelt politiker får en kommunal e-postadresse. Ser en lenger frem i tiden bør politikerne også få lesetilgang til kommunens elektroniske postarkiv slik at de enkelt kan holde seg ajour med saker uten å måtte belaste ansatte.

På sikt mener Risør Venstre at også møtene i hovedutvalgene bør overføres via Internet og det vil enkelt la seg gjøre dersom man også etablerer kamerafunksjon i det største møterommet på kommunehuset.

Bli medlem i Risør Venstre og vær med på utformingen av fremtidens Risør – bli medlem her

Har du lyst til å bidra politisk? Har du innspill eller forslag til valgprogram, kandidater til Venstres liste ved kommunevalget i 2011 kan du kontakte oss på e-post her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**