Miljøverndagen og Naturmangfoldåret

Verdens miljøverndag markeres lørdag 5. juni over hele verden. FN har dessuten valgt 2010 som Det internasjonale naturmangfoldåret. Dette er to aktuelle anledninger til å reflektere over hvor viktig miljøet og det biologiske mangfoldet er for oss alle, skriver Rebekka Borsch, leder i Røyken Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: Judith Borsch

Det biologiske mangfoldet er selve livsgrunnlaget. Naturmangfoldet i verden har avgjørende betydning for oss mennesker, men går tapt i stort tempo. Menneskelig aktivitet står for ca 99 prosent av tapet. En av de viktigste enkeltårsaker til utryddelsen av arter er vår utnyttelse av stadig større arealer. Skogene hogges, myrene grøftes og naturområder blir lagt under asfalt.

Det framtidige naturmangfoldet vil i stor grad være avhengig av at menneskelige gjøremål blir mer skånsomme, spesielt hvordan vi bruker landarealer, hvordan vi produserer energi og hvordan vi verner områder. Vår forskning om naturen er enda mangelfullt, men vår kunnskap bør allikevel være god nok til at vi tar bedre beslutninger når det gjelder bevaring og fornuftig bruk av naturen.

 Det biologiske mangfoldet er truet.

Det biologiske mangfoldet er truet.
Foto: Erling Svensen

FNs internasjonale naturmangfoldår er en oppfordring til å handle — rettet mot både politikere, næringsdrivende og privatpersoner. Året er også en hyllest til mangfoldet og en anledning til å sette søkelyset på det mest verdifulle vi har — livet på jorda.

For å sikre det biologiske mangfoldet er det nødvendig å redusere inngrepene i naturen gjennom god forvaltning og økt vern, og ved å stanse innføring og utbredelsen av fremmede arter både på land og til havs. Venstre vil jobbe for at de nødvendige grepene tas for at tapet av det biologiske mangfoldet stanses.
Vi skylder våre etterkommere å ta denne miljøutfordringen på alvor.

Rebekka Borsch
leder Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**