Miljøpris 2010 til Foreningen til Mosjøens forskjønnelse

Vefsn Venstre har delt ut sin Miljøpris for 2010. Gaven er et tre i Byparken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Vefsn Venstres Miljøpris 2010

Foto: Hans Christian Wika

Franziska Wika holdt talen ved årets prisutdeling, Brith Johanne spilte fanfare på lur og Carola Karl delte ut blomster. Gaven hadde fått et rødt sløyfebånd rundt seg.

Her er et utdrag fra talen

Vefsn Venstres Mijøpris 2010
I statuttene for Vefsn Venstres Miljøpris heter det at prisen deles ut til enkeltperson(er)/organisasjoner som har gjort noe ekstraordinært for miljøet i Vefsn-samfunnet. Prisvinneren må ha sterk tilknyttning til Vefsn. Prisen er politisk uavhengig.

Årets prisutdeling skjer på selve Verdens Miljøverndag. Verdens miljøverndag ble stiftet i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål. Datoen 5. juni ble valgt fordi det var på denne dagen at den første FN konferansen om miljø ble åpnet i 1972. I etterkant av denne konferansen ble FNs miljøprogram (UNEP) etablert.

Logo Foreningen til Mosjøens forskjønnelse

Foto: Arkiv

Årets kandidat står i forhold til tidligere prisvinnere i en særstilling, fordi den i tillegg til sin betydning for Vefsnsamfunnet, har en lang historie. Arbeidet for miljøet i Mosjøen går tilbake til slutten av attenhundre tallet. Noen år etter at Mosjøen ble by, så postmesteren og daværende ordfører, Eirik Vatn, behovet for å gjøre byen til et triveligere sted. Foreningen for Mosjøens forskjønnelse ble grunnlagt. Slik det går når en forening mister sentrale personer, ble det i en periode lite aktivitet. Foreningen til Mosjøens forskjønnelse ble reetablert i 2002. Deres formål er å bidra til at Mosjøen blir en bedre og mer attraktiv by å bo i. Foreningen har bl.a. arbeidet med Elvepromenaden helt siden 2002.
Elvepromenaden skal legge til rette for rullestolbrukere, turgåere, sykelister, joggere, barn/ungdom, pensjonister og familier. Attraksjoner langs "elvepromenaden" er fiskeplasser tilrettelagt for rullestolbrukere, arena for eksponering av lokal kunst, rasteplasser, hvilebenker, "Stilleplasser" for ettertanke og meditasjon. beplantning og broer.

Å få tilbakeført byparken til fordums prakt er en del av foreningens arbeid som nå er fullført. Takk for det! Byparken er en perle som nylig ble av Norsk Kulturarv hedret med Olavsrosen. Parken ble i fjor fredet som en av Norges to fredede parker. I arbeidet med å få i gang en finansiering kom foreningen på utradisjonelle ideer som "spleisebrødet", som selges i dagligvareforretningene. Ved salg av dette brødet går 1 kr uavkortet til byens forskjønnelse. Foreningen satt også i gang salg av trær i byparken. Lag, foreninger og bedrifter kunne kjøpe seg et tre til 1500,- pr. stk. I tillegg til at dette har vært et viktig økonomisk bidrag, har det vært viktig for å skape engasjement og eierskap til parken.

Foreningen til Mosjøens forskjønnelse

Foto: Tor Alvin Wika

Ingen miljøarbeid er uten engasjement fra ildsjeler som brenner for en idé og gjennomfører den. Takk til Rune Jakob Jacobsen, Jim Nerdal, Torbjørn Jørgensen og Bjørnar Nyland. Mosjøen trenger dere og deres engasjement. Deres kompetanse og kontaktnett har tilført Vefsnsamfunnet betydelige økonomiske midler for å ta vare på miljøet i vårt nærområde til glede og nytte for hele befolkningen.

I årevis har foreningen solgt trær, men er ikke selv kommet så langt til å få sitt eget tre i parken. Dette tenkte vi i Vefsn Venstre å gjøre noe med. Vi har kjøpt et tre for dere. Her ved paviljongens hjerteside står fra nå av treet fra Foreningen til Mosjøens forskjønnelse med nr. 179.

Vefsn Venstres Miljøpris 2010 utdeles til Foreningen til Mosjøens forskjønnelse.
Gratulerer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**