Miljøpris 2010

Årets miljøpris gikk til Miljøpatruljen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Under styremøtet i Skien Venstre 18/05 ble det enstemmig vedtatt at årets miljøpris skulle gå til Miljøpatruljen for deres store innsats og engasjement for å holde byens gater rene og pene. Det er 18 gang denne prisen blir delt ut av Skien Venstre og det var i år stor enighet om hvem som fortjente å få årets miljøpris.

Miljøpatruljen er en del av Link Arbeid og er et lavterskeltilbud for rusavhengige over 18 år, bosatt i Skien kommune. Miljøpatruljen er et fleksibelt lavterskel arbeidstreningstilbud hvor deltakerne kan utføre et arbeid den dagen de møter til tiltaket. Hensikten er at brukere uten langsiktige forpliktelser kan få mulighet til å utføre et arbeid, oppleve en meningsfull hverdag og prøve seg ut som arbeidstaker.

Miljøprisen 2010 - Miljøpatruljen

Miljøprisen 2010 – Miljøpatruljen
Foto: Jon Rasmus Lassen

Til stede for Skien Venstre var Geir Arild Tønnessen, Jon Rasmus Lassen, Gustav Søvde og Kenneth Berg.

Les mer om [eksternlink#http://www.linkarbeid.no/link_miljoepatruljen/cms/90]Miljøpatruljen[/link]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**