Miljøprisutdelingen

lørdag, 5. juni kl. 1200 i Byparken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Byparken i Mosjøen

Foto: Arkiv

Lørdag, 5. juni markeres den Internasjonale Miljøverndagen. Vefsn Venstre deler ut sin "Miljøpris 2010" til en kandidat som har gjort seg særdeles fortjent til prisen. Befolkningen er hjertelig velkommen til å overvære prisutdelingen.
Musikalsk innslag med lur ved Brith-Johanne Nikolaisen.
Verdens miljøverndag ble stiftet i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål. Datoen 5. juni ble valgt fordi det var på denne dagen at den første FN konferansen om miljø ble åpnet i 1972.

Alle er hjertelig velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**