Politiker oppfyller boplikten i Risør

Risør kommune har lenge hatt konsesjonsgrense 0 og praktisert boplikt i hele kommunen. I praksis betyr det at alle bolig kjøpere innen 1 år etter kjøp av bolig må bebo eiendommen enten selv eller ved utleie til person(er) som er folkeregisterført i Risør. Den tidligere omtalte “Jagland modellen” og krav om innfrielse av bosetting ved 50/50 regelen er borte, og det er nå faktisk bosetting i Risør som teller.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Media burde enkelt ha avklart at bopikt var oppfyllt

Media burde enkelt ha avklart at bopikt var oppfyllt
Foto: Jan Einar Henriksen

Boplikten oppfyllt
I praksis vil det i si at f.eks. eierne av Steinramla 18 (som har vært nevnt endel i både Agderposten og Aust Agder blad i det siste ) er godt innenfor de retningslinjene og rutinene Risør praktiserer for opprettholdelse av boplikten, og som formannskapet forleden fikk en grundig gjennomgang på, idet huset ble kjøpt høsten 2009.

At det aktuelle huset i tillegg er bosatt av person som både skatter til, og som har folkeregisteradresse i Risør og på den aktuelle adressen forsterker opprettholdelsen av boplikten.

Risør Venstre er for at det skal gjennomføres en streng kontroll med boplikten i Risør. Samtidig må kommunens egne regler legges til grunn for all kontroll av boplikt og ikke minst alle uttalelser i forbindelse med bopliktspørsmål slik at enkeltpersoner ikke unødvendig henges ut som “lovbrytere” i media og det uavhengig av om de er politisk engasjert eller ikke.

I så måte er det godt å registrere rådmannens avventende uttalelse til pressen.

Bli medlem i Risør Venstre og vær med på utformingen av fremtidens Risør – bli medlem her

Har du lyst til å bidra politisk? Har du innspill eller forslag til valgprogram, kandidater til Venstres liste ved kommunevalget i 2011 kan du kontakte oss på e-post her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**