Stranden Restaurant & Service AS klager på skjenketiden

Rådmannen i Risør har i sin innstilling til Risør Bystyre anbefalt at bystyrets tidligere vedtak om differensiert skjenketid i Risør opprettholdes. Spørsmålet om lovligheten av et slikt vedtak har vært forelagt Helsedirektoratet, som på sin side har svart at et sikt vedtak er greit å et generelt nivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Dermed er det klarlagt at bystyrets vedtak om differensiering av skjenketider mellom helårsdrevne og rene sommerskjenkesteder er lovlige, noe også de borgerlige partiene la til grunn da de fremmet forslaget om å innskrenke den generelle skjenketiden og samtidig tillotutvidet skjenketid ute for å styrke de helårsdrevne skjenkestedene.

Rådmannen foreslår at klagen ikke tas til følge og at klagen heller ikke gis oppsettende virkning. Saken oversendes dermed til Fylkesmannen i Aust-Agder som klageinstand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**